Skip to main content

Veľkoobchod

Veľkoobchod
(veľkoobchodný) Predaj tovaru distribútorom , a nie konečným spotrebiteľom. Veľkoobchodní obchodníci sa zvyčajne zaoberajú väčším množstvom tovaru ako maloobchodným tovarom: rozdeľujú veľké množstvá a predávajú v menších dávkach, ako kupujú od samotných výrobcov. Veľkoobchodníci sú schopní konkurovať priamemu predaju výrobcov maloobchodníkom z dôvodu úspor z rozsahu a úspor z rozsahu počas skladovania a prepravy.

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.