Skip to main content

Vôňa koša

Trump-Trump , Trumpet Yes Trump Int. Hovorový. 1. Upotr. na označenie hluchých, trhavých zvukov vytváraných nohami koní pri joggingu, malom kluse. V diaľke je umývateľný odpad. 2. vo funkciách. tale. Označuje kľudné jogging. Dusík a prach - a skončíme. Vedeli: trúbka.

encyklopedický slovník. 2009.