Skip to main content

TOXIKODYNAMIKY

toxikodynamických
(z toxické ... a Gr ... dynamis - force), dynamika otravy spôsobené jedom; proces otravy, jeho vývoj. Termín sa používa predovšetkým v priemyselnej toxikológii .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.