Skip to main content

Súťažiť

aby sa stalo -Asya, ty si; NCW. (viac než ). s kým (ako). Hovorový. Súťažiť, súťažiť v smeth. ; urobiť niečo pre. v boji, s hádkou s smb., smth. Ty si pán, kde som s tebou, t.! Nemá žiadnych súperov, nie je s ním nikto.

encyklopedický slovník. 2009.