Skip to main content

Compact

TESNENIE - novinky; komunikácie. 1. Staňte sa hustšími, tvrdšími. Zem, sneh, piesok bol kondenzovaný. 2. Sťahovanie, vytváranie miestnosti, tesnejšie. Rád ľudí je kondenzovaný. 3. Staňte sa skondenzovanými, úplne naplnenými skutkami, prácou. Graf je skrátený. Pracovný deň je skrátený. Ak chcete byť zhutnený, je to; NCW. Cesta je zhutnená. Stĺpce demonštrantov sú zabalené. Dni sú skrátené. Utesnenie (pozri).

encyklopedický slovník. 2009.