Skip to main content

íSť

START -tuple, -topic; istupleniya; -len, -a, -o; komunikácie. že. Robiť úplne hlúpe. Vložte nôž na nechty. Ak chcete konať, hovorím, že budete jesť; NCW. Ak chcete kráčať vpred, je to utrpenie.

encyklopedický slovník. 2009.