Skip to main content

čEsané

česané -cheshus, -chesheshsya; komunikácie. Hovorový. 1. Štetec si česa vlasy a vyčnieva to určitým smerom. hladko, jemne h. Pred. 2. Začnite svrbieť. ◊ Tvoje ruky boli česané na smb. Bolo tu túžba robiť niečo. Jazyk bol česaný na smb. Bolo tu túžba pohovoriť s smb. , povedať niečo. Obávam sa, obávam sa, že ste; NCW. Kombinovanie (pozri).

encyklopedický slovník. 2009.