Skip to main content

"K uzavretiu"

"ZATVORENÉ"
výmeny. : poučenie makléra, aby uzavrel dohodu pred uzavretím burzy cenných papierov.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.