Skip to main content

Klasifikovať

STOP -rechu, zastavíte; tajomstvo; -en, -a, -o; komunikácie. 1. čo. Urobte to tajné, nedostupné pre cudzích. З. dokumenty. З. vynález. Práca bola klasifikovaná. Všetko bolo klasifikované. 2. Kto. Hovorový. Priznaj sa k tajnej práci. З. zamestnanec, skaut. Ak chcete klasifikovať, -yay, -you; NCW. Ak chcete byť klasifikovaný, je to; Strahd. Klasifikácia, -y; St.

encyklopedický slovník. 2009.