Skip to main content

Dôverovať

RELIEVE budem jesť, budem jesť a jesť; opojený; prehltnutá, -ena, -eno; komunikácie. niekto. 1. Razg. Piť na nasýtenie alebo opitý. U. priatelia, susedia, hostia. U. až do necitlivosti. 2. zvyčajne utrpenie. a. Poz. ako. Rozkoš v extáze, v extáze, v obdivu. Inšpirovaný tvorivosťou. Zúrili príbehy svojho otca. Som veľmi spokojný s prvými úspechmi. Upayvat, -jako máte; NCW. (1 číslica). U. kamaráti.

encyklopedický slovník. 2009.