Skip to main content

Impressum

HLAVNÝ -Ano, jedávate; bol zachytený; -lain, -enena, -eno; komunikácie. niekto iný. 1. Odoslať, preložiť do umeleckého diela, kresby, fotografie atď. З. ústa image. З. udalosti na obrázku. 2. Uzamknúť, uložiť (v pamäti). З. v pamäti tváre priateľov. З. SMTH. pre život. ◊ Získajte bozk na to, čo. Book. Bozk jej. Ak chcete zachytiť, hovorím, máte; NCW. Aby sme boli zachytení, je to; Strahd.

encyklopedický slovník. 2009.