Skip to main content

Mierny

KORUP - úst, nie; komunikácie. niekto iný. Hovorový. Presvedčte, presvedčte a prezentujte niektoré. argumenty, dôvody. U. smädná myseľ Slová. Žiadosť od. sused. Je ťažké. Výtržník. Na to, aby si to vysvetlil, - ty, NCW. Dlhý čas. smädná myseľ U. smädná myseľ argumenty. Na rozum, to je; Strahd.

encyklopedický slovník. 2009.