Skip to main content

Priniesť

VSTUPY -požičať, budete mať; niesol, riadil, -lo; z zavedené; -Zen, -Zena, -Zeno; komunikácie. niekto iný. 1. Priblížiť. po ceste alebo pri prechode. З. list na ceste. // Prinášať z diaľky kdekoľvek. Zemiaky sú prenesené do Európy z Ameriky. 2. Vezmite si to veľmi ďaleko, alebo nie, kam chcete. З. v divočine. 3. Razg. Ak chcete dodať niečo. kde l. З. tovaru do skladu. Ak chcete importovať, prinesiem vás, vezmete ma; NCW. Na prepravu sa prepravuje; Strahd. Dodávka, -a; m. (3 char.). З. surovín. З. tovaru do skladu. З. stavebné materiály.

encyklopedický slovník. 2009.