Skip to main content

Teploobrazovaniem

Exotermická
výroba tepla, tvorba tepla v v dôsledku metabolických procesov. V teplokrvného zvierat sám asi 50% tepla vyrobeného v brušných orgánov (predovšetkým v pečeni), 20% - v kostrovom svale, 20% - v centrálnom nervovom systéme, a asi 10% - počas prevádzky dýchacieho a obehového systému. Výroba tepla malých organizmov (na jednotku telesnej hmotnosti) je vyššia ako u veľkých organizmov, čo závisí od relatívneho povrchu tela. Keď teplota prostredia klesá, tvorba tepla sa zvyšuje. Táto ochranná reakcia je založená na špeciálnej kontraktilnej aktivite kostrových svalov (tremor za studena svalov a termoregulačný svalový tonus). Ak tvorba tepla prevyšuje prenos tepla , teplo sa prehrieva.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.