Skip to main content

NÁZOV

Nominalia
1) Zoznam menovaných modelov výrobkov, tovaru určeného na výrobu, import a podobne; 2) značka podniku, ktorý vyrába výrobky z drahých kovov.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.