Skip to main content

Systému dávok

systému dávok
(dávok systému) systému dávok v hotovosti alebo v naturáliách, ktorú obyvatelia krajiny dostanú príjmy a služby, dostatočnou udržiavať minimálnu úroveň blahobytu. Systém by mal podporovať tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si prácu z dôvodu príliš starého alebo mladého veku, zdravotného postihnutia, choroby alebo jednoducho neschopnosti alebo neochoty nájsť si prácu. Takýto systém sa nevyhnutne ukáže ako nákladný a predpokladá potrebu vybrať si medzi vecnými a vecnými dávkami; medzi univerzálnym prínosom a prínosom pre chudobu, ktoré boli poskytnuté pomocou prínosov, medzi bezpodmienečnými príspevkami a dávkami podmienenými prácou alebo štúdiom a napokon medzi nárokmi stanovenými právom a príspevkami vydanými podľa uváženia úradníkov.

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.