Skip to main content

Riziková prémia

Riziková prémia
(riziková prémia) Dodatočné zisk nutné vyvolať averziu voči riziku (rizikovo averzia) jednotlivca, aby sa zúčastnil na projekte, ktorý nezaslúži správny zisk. Ak, napríklad, priemerný očakávaný výnos na projekte je x a z druhej - v , zatiaľ čo jednotlivé nezáleží na tom, ktorý z nich dať prednosť, potom (xy ) / y môžete vypočítať rizikovú prémiu alebo proporcionálny dodatočný zisk, pre ktorý môže jednotlivec súhlasiť s účasťou na rizikovom projekte. Pre rizikovo neutrálnu osobu je riziková prémia nulová.

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.