Skip to main content

Stresová odolnosť

súbor osobnostných znakov, ktoré určujú odolnosť voči rôznym druhom stresu. C. pozostáva z troch vzájomne súvisiacich zložiek: 1) zmysel dôležitosti svojej existencie; 2) zmysel pre nezávislosť a schopnosť ovplyvňovať vlastný život; 3) otvorenosť a záujem o zmenu, postoj k nim nie ako hrozba, ale ako príležitosť na rozvoj.

EdwART. Slovníček pojmov MOE 2010