Skip to main content

Sociálne služby

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
(sociálne služby) Súčasťou systému sociálneho zabezpečenia, ktorá vyžaduje priamy kontakt s príjemcami, a to nielen platby menovej podobe. Minimálnu úroveň ľudskej spotreby možno poskytnúť prostredníctvom peňažných platieb tým, ktorí nemajú dostatočný príjem, dôchodky a iné dávky. Niektorí občania však potrebujú osobnú pomoc na zachovanie ich živobytia, ako aj peňažné dávky. Osobné sociálne služby pokrývajú služby, ako napríklad pomoc postihnutým ľuďom doma; poradenstvo a dohľad nad osobami, ktoré sú podmienečne prepustené z opatrovníctva; poradenstvo a pomoc v prípadoch týkajúcich sa detí a dospelých, ktorí majú problémy vo vzťahoch (dohľad nad rodičmi, ktorí sú schopní poškodiť deti).

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.