Skip to main content

OVERCURRENT

precenenia
zmena v odhade, nové ocenenie tovar, hmotný majetok, nehnuteľnosti, zmena nominálnej hodnoty príspevkov platených s materiálnym a morálnym oslabením, infláciou, cenovou mobilitou.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.