Skip to main content

TRESTY

TRESTY
poskytovaná na základe zmluvy, zdokumentované druhy a výšku pokút ukladaných na tých, ktorí porušujú podmienky prijaté nich, povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Najčastejšie sankcie za predpokladu, za neskoré dodanie alebo nedokončenie poradí, nedodržanie rozvrhu práce, zlou kvalitou výrobkov, tovaru a služieb, pre použitie iných typov poškodenia, straty.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.