Skip to main content

VÝBER normalizuje

normalizuje VÝBER
stoja v zdravých živých organizmov, ktoré žijú v zdravom prostredí, výber, v ktorom odstraňuje všetky gény, ktoré spôsobujú odchýlku od normálu (priemer) fenotypu danej populácie.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.