Skip to main content

Hudobný slovník

RADIOGIGIENA

RADIOGIGIENA Radiačná hygiena, hygiena oddiel, študovali vplyv ionizujúceho žiarenia a rozvíjať spôsoby, ako chrániť ľudí pred účinkami žiarenia, rovnako ako noriem maximálnych povolených hodnôt rádioaktívnej kontaminácie biosféry a potravín. Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie.