Skip to main content

LIKVIDITA CENNÝCH PAPIEROV

LIKVIDITA CENNÝCH PAPIEROV
možnosť premeny cenných papierov na peniaze.

Raizberg BA, Lozovský L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.