Skip to main content

Skryté nezamestnaných

Skryté nezamestnaných
(skrytá nezamestnanosť) Prakticky nepoužité, hoci formálne zamestnané. Vo firmách je často prebytok pracovnej sily, ktorý nepoužívajú, pretože prepúšťanie pracovníkov je nezákonné alebo politicky riskantné; alebo podniky dostávajú dotácie od štátu na zachovanie nepotrebných pracovných miest. Podľa platov rodinných firiem a jednotlivých selských fariem ľudia, ktorí v nich v skutočnosti nepracujú, často idú. Okrem toho počas hospodárskeho poklesu väčšina nezávislých vlastníkov tiež stráca svoju prácu. Existujú dôvody argumentovať, že mnohí z tých, ktorí sa podieľajú na rôznych vzdelávacích kurzoch, sa v skutočnosti týkajú skrytej nezamestnanosti.

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.