Skip to main content

GOLD STOCK

zlaté zásoby
centralizovaný rezervného fondu zlatých prútov a mincí , ktorý má k dispozícii centrálna banka alebo štátna pokladnica. V roku 1995, USA zlaté rezervy viac ako 8 tis. Tun, zlaté rezervy Ruska predstavovali asi 300 ton.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.