Skip to main content

Geometrization poľa

geometrization mestorozhdeniyakompleks snažia zhromažďovať, organizovať, matematické spracovanie a grafické dáta o štrukturálnych a kvalitatívnych vlastností ložiska nerastné suroviny. * * * Geometrization MESTOROZHDENIYAGEOMETRIZATSIYA ložiská rad aktivít zhromažďovať, usporiadať, matematické spracovanie a grafické dáta na štrukturálne a kvalitatívnych vlastností vodného kameňa ( cm. nerastných surovín).

encyklopedický slovník. 2009.