Skip to main content

Spoločný systém verejnej správy

Spoločný systém verejnej správy
(vládne)
celý komplex vlády, vrátane centrálnej vlády, miestnych samospráv a štátnou mocou na medziľahlých úrovniach, ako napríklad štát alebo úrovňou terénu v spolkových krajinách, ako sú školy A alebo Nemecko. Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomický slovník. 2000.