Skip to main content

Hasiace

stacionárne množstvo zariadení pre hasenie požiaru v dôsledku uvoľnenia hasiace látku Forms D n .. : spustí metóda - automatická s redundantným manuálnym štartom (lokálne alebo vzdialené), automatická (s lokálnym alebo vzdialenom štarte) metódou kalenie - súprava surround hasenie hasiace plochu inštalácie, nastavenie miestneho požiaru (podľa objemu, podľa plochy) zVzhľadom k tomu, hasiaceho činidlá - Nastavte hasiace (protipožiarne, povodeň, požiarne monitory), inštalácia Protipožiarne (protipožiarne, záplava), vytvorenie plynové hasenie požiaru inštaláciu plynu (CO 2 hladonovyh, dusík, paru, atď.).

EdwART Slovník termínov EMERCOM, 2010