Skip to main content

Očná zásuvka

očná objímka (obežná dráha), kostná dutina v lebe lebečnej tváre, v ktorej sa nachádza očná bála; dvojicu vzdelávania. * * * OČÍ GLOSÁR (orbita), kostná dutina v lebe lebky tváre, v ktorej sa nachádza očná guľa; dvojicu vzdelávania.

encyklopedický slovník. 2009.