Skip to main content

Nevýbušné

vlastnosti zariadení, stavebných konštrukcií, vozidiel, energetických systémov a komunikačných vedení sú odolné kvôli medze pevnosti a vhodnému umiestneniu poškodzujúceho účinku výbuchu.

EdwART. Slovníček pojmov MOE 2010