Skip to main content

EKONOMIKA vysoký plat

ECONOMY vysoký plat
ekonomika, v ktorej zaisťuje rast miezd vyšší produktivity, plne kompenzovaný nárastom mzdových nákladov.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.