Skip to main content

PROSTREDIE Nariadenie termodynamickej Odum

environmentálnym predpisom Termodynamická Odum
všeobecne formulované H. Odum (1967), ktorý sa spoliehal na koncepcii A. Lotka (1925) a E. Schrödingera (1945) o vzťahu medzi termodynamiky a ekológie: v každom komplexnom systéme skutočne existujúceho sveta, udržiavanie procesov proti teplotnému gradientu.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989.


.