Skip to main content

Náklady, poistenie a prepravné (CIF)

Náklady, poistenie a prepravné (CIF)
(náklady, poistenie a prepravné, CIF) Náklady dovážaného tovaru v čase príchodu do cieľovej krajiny. Cena CIF znamená náklady na tovar, berúc do úvahy náklady na jeho dodávku do konkrétneho prístavu na území krajiny určenia; Skladá sa z kúpnej ceny tovaru v krajine pôvodu a nákladov na odoslanie tovaru do prístavu nalodenia, ich poistenie, nakládku a dopravu k cudzím prístavu. V cene CIF sa nezahŕňajú clá a dopravné náklady v krajine určenia.

Ekonomika. Vysvetľujúci slovník. - M., "INFRA-M" vydavateľstvo "celý svet". J. Black. Všeobecné vydanie: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.