Skip to main content

VÝRAZ

KLIRANS
( klírens angl.) poradie vstupu a výstupu z prístavu lodí, ako aj dovoz a vývoz tovaru a batožiny z týchto krajín.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.