Skip to main content

Civilné obranné sily

vojenské jednotky, špeciálne určené pre riešenie v oblasti civilnej úlohy, organizačné jednotní v civilných síl, ako aj občianske organizácie občianskej spoločnosti; na riešenie problémov v oblasti civilnej obrany môžu byť v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie použité aj záchranné služby a záchranné jednotky, vojenské jednotky, iné jednotky a vojenské útvary.

EdwART. Slovník pojmov ministerstva pre mimoriadne situácie, 2010