Skip to main content

Mestá Ruska

PRÍRODNÝ POTENCIÁL

POTENCIÁLNY PRÍRODNÝ schopnosť prírodných systémov vykonávať určitú funkciu používanú v ekonomických aktivitách ľudí. Je vyjadrená určitými ekologickými a ekonomickými ukazovateľmi. Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavné vydanie moldavskej sovietskej encyklopédie. I. I. Dediu. 1989. .