Skip to main content

Kniha

KNIHA th, th. 1. do knihy (1 číslica). K. Brož. K pluk. K. šatník. K. shopu. K. kiosku. K-tá vasa; do. červ (= čítačka kníh). K. znak je (= ex-libris). 2. Dotknuté iba z kníh, ktoré neboli podporené praktickou činnosťou, abstrakt. K poznatky, reprezentácie. Na základe týchto poznatkov; ďaleko od života. Bolo to príliš veľa. 3. Charakteristický pre písomnú prezentáciu, nie je charakteristický pre živú ústnu reč. Prvé prejavy reči. K-té slová. K. style. Knizno, príslovie. (2-3 strany). Povie to príliš veľa a ozdobí. Knihy a; Dobre. (2-3 strany). K. vedomostí. V knihe, príslovke. (2-3 strany). Hovoriť, uviesť v knihe.

encyklopedický slovník. 2009.