Skip to main content

Bone

BONUS tis. 1. do Kostu (1 zn.). K-tkanina. K-tá látka. K-té ochorenie. 2. Extrahované z kostí (kostí); Kost. K. lepidlo. K-tá múka. K. tuku. ◊ Kostná dreň. Anat. Tkanivo vyplňujúce dutiny kostí stavovcov a ľudí. Kostný kalus. Zlato. Rast kostí na mieste kostnej fúzie po zlomeninách a ďalších zraneniach.

encyklopedický slovník. 2009.