Skip to main content

OBLASTI

Poznámky
(z ¥ POVI. - Povinnosť) jeden z najbežnejších typov cenných papierov na doručiteľa. Bond potvrdzuje, že jej vlastník urobil peniaze na nákup cenných papierov, a teda oprávnený priviesť ju potom k platbe ako záväzok z dlhu, ktorý je otázka väzby organizácie, je povinný nahradiť za nominálnu hodnotu tejto väzby. Táto kompenzácia sa nazýva splácanie dlhopisu. Okrem uzatvorenia počas pre-stabilizuje po dobu trvania emisia dlhopisov je emitent povinný splatiť dlhopisy držiteľmi fixné percento z nominálnej hodnoty dlhopisu alebo príjem v podobe výhry alebo platobnou kupóny pre dlhopisy. Dlhopisy sú oprávnené vydávať štát, miestne orgány (obce), podniky, spoločnosti, korporácie na rôzne obdobia (od jedného roka do 25 rokov). Dlhopisy sa vydávajú s cieľom získať finančné prostriedky, to znamená, že predstavujú formu poskytovania úverov emitentom osobám, ktoré kúpili dlhopisy. Dlhopisy je možné kúpiť a predať za voľný kurz.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.