Skip to main content

Skrutka

WAITS -a; m. Veľký skrutka na zamykanie dverí, brány. Ťažké h. Uzamknutie dverí. З. pri bráne. Stlačte a zatlačte späť. Uzamknite ho vľavo. Dvere, brány na skrutke (uzamknuté).

encyklopedický slovník. 2009.