Skip to main content

Boa

STRATY -a; m. 1. Veľký, netopierový dravecný had obývajúci sa prevažne v tropických lesoch, kŕmil hlavne malými zvieratami a škrtil ich svojim telom obaleným okolo nich. Veľký boa constrictor. Útok Boa constrictor. Bola prehltla myš. Vyzerajte ako boa constrictor (pozorne, bez toho, aby ste si zobrali oči). Existujú ako boa constrictor (veľa). 2. Public. O tom, kto profituje, je obohatený lúpežou, zneužívaním iných. Mafia boas. Bojujte proti exploatácii.

encyklopedický slovník. 2009.