Skip to main content

Zakalený

HAZELY th, th. 1. Obarvené; smutný, rozptýlený (ohľadne očí, pohľad). Odložte hmlu okolo miestnosti. 2. Stratená jasnosť myslenia (o vedomí, rozumu atď.). Je to mylná, príslovka. З. pozrite sa na smb.

encyklopedický slovník. 2009.