Skip to main content

PILLING

údiť
riedenie - počet reálneho hrubého národného produktu na základe cien základného roka, keď ceny boli najvyššie, čo vedie k zvýšeniu peňažnej hodnoty hrubého národného produktu (HNP).

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.