Skip to main content

Vyfukovanie

SPEAK - Áno, máte; NCW. 1. na Blow (1-2 uzly). 2. iba 3 litre. Prudké nárazy (o vetre). □ bez. Prišiel. Z mora vybuchne. 3. čo. Búť, preniknúť, dostať (o vetre). Vietor vtrhol do kabíny. □ bez. Vyrazil do komína. 4. iba 3 litre. čo. Prineste ranu. Sneh vyfúkne z okien.

encyklopedický slovník. 2009.