Skip to main content

Bariérou krv-mozog je

hematoencefalická bariéra (od hemo ... a gréckej enképhalos -. Mozgu) fyziologický mechanizmus, ktorý reguluje výmenu látok medzi krvou a CSF a mozog. Chráni centrálny nervový systém pred penetráciou cudzorodých látok zavedených do krvi alebo produktov poškodeného metabolizmu. * BARERGEMATOENTSEFALICHESKY hematoencefalická bariéra (z gréčtiny a hemo ... enkephalos -. Mozgu) fyziologický mechanizmus, ktorý reguluje výmenu látok medzi krvou a CSF a mozgu. Chráni centrálny nervový systém pred penetráciou cudzorodých látok zavedených do krvi alebo produktov poškodeného metabolizmu.

encyklopedický slovník. 2009.