Skip to main content

BLOKOVANIE

BLOCK
účty, šeky, meny -lishenie orgány verejnej moci majitelia účtov, šeky, meny právo slobodne nakladať ich majetku v súvislosti s rozhodnutím súdov, využitie ekonomických sankcií, obmedzení využívania údajov ,

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.