Skip to main content

Biologických produktov ZÁKLADNÁ NET

biologických produktov ZÁKLADNÁ NET
je množstvo organickej hmoty vyrába autotrofů za jednotku času, nižšie náklady na dychu. Tieto látky predstavujú až polovicu organickej látky vyrobenej počas fotosyntézy. St. Čistá produkcia fytocenózy.

Environmentálny slovník, 2001


.