Skip to main content

Trial Balance zostatok

celkovej súvahy váhy
rozvaha, obsahujúce dáta o rovnováhe (prebytku) účtov k určitému dátumu.

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB. Moderný ekonomický slovník. - 2. ed. , opravené. M .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Ekonomický slovník. 2000.