Skip to main content

Priemerná dĺžka života

úmrtnosť vyjadrená v počte rokov, ktorá v priemere bude žiť pre osoby narodené alebo dosiahnuté určitý vek v danom kalendárnom roku, za predpokladu, že počas ich života bude úmrtnosť v každej vekovej skupine Oh, to bolo v rovnakom roku.

EdwART. Slovník termínov ministerstva mimoriadnych situácií, 2010